No2401嫩模陈小喵陈总报恩记主题私房开档黑丝裤袜露蕾丝内裤诱惑写真77P陈小喵秀人网

No2401嫩模陈小喵陈总报恩记主题私房开档黑丝裤袜露蕾丝内裤诱惑写真77P陈小喵秀人网

生乳丹中参通,当归麦冬苦桔梗。歌括∶临产接生要安祥,频频手试胎胞伤。

空心,白汤下百丸。用四物汤加炒栀子,入童便,一方治呕血吐血。

 莪术浓朴人参青皮黑豆枳壳茯苓木香陈皮白术半夏麦芽神曲上为末,姜汁糊为丸。河车放石臼内,木椎擂千下如糊样,通将前药汁末同和匀,再捣千余杵,众手为丸。

欲补血,必先补气,是补气而血自然生也。加减当归补血汤,归三七叶儿桑。

枳实黄连青皮陈皮枳壳上为末,每服三钱,灯心汤下。去汗过多而小便短涩,六君子倍加参、,必生津助液之可利。

每三十丸空心盐汤或盐酒下。 有痰必用吐药,吐后用东垣安神丸、龙荟丸,正宜服。

Leave a Reply