No969萌琪琪约会日记9P萌琪琪爱尤物

No969萌琪琪约会日记9P萌琪琪爱尤物

 予细维《金匮》治痿证,首列甘草干姜汤,明是辛甘化阳之法,必是肺冷无疑。或麻黄附子细辛汤,阳旦汤皆可。

食健力健,言气之盈,食少力少,本气之缩。钦安分门别类,博学而详说之,妙在窥透阳不化阴之玄理,反复论辩,只重一阳字,握要以图,立法周密,压倒从世诸家,何况庸手。

病手足逆冷,脉乍结,以客气在胸中,心下满而烦,欲食不能,病在胸中,当吐之。风邪干者,兼自汗恶风;寒邪干者,兼无汗恶寒;暑邪干者,兼口渴饮冷,人困无力;湿邪干者,兼四肢沉重,周身觉冷而酸疼,不甚发热;燥邪干者,兼吐痰胶粘,喜饮清凉;火邪干者,心烦脉洪,小便短赤饮冷。

查近日市习,一见不食,便以平胃散加丑牛、槟榔、山楂、麦芽、香附、三棱、莪术[1]之类投之。曷不思火有阴阳之别?

更将予所著《医理真传》并此《医法圆通》,留心讨究。三阳三阴为病,有界限,有次第,有传不传,传者病也。

因阴虚者,由火旺伤血,血液枯稿,肠中之糟粕干涩不行,如船舟之无水而停滞不动也。至于痘证,初发热,以调和营卫之气为主,桂枝汤是也。

Leave a Reply