No054肉丝美腿高跟丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No054肉丝美腿高跟丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

 乙卯年生,寿九十五,食麦。又云∶灸痫法∶囟中末合,骨中随息动者,是最要处也。

《产经》烧蛇蜕末,以猪膏和敷之。重衣更寒,一反。

又方∶车前子亦佳。 又云∶一法先以水洗胞,令清洁讫,复用清酒洗胞,以新瓦瓮盛胞,取鸡雏一枚,以布若缯缠雏置胞上,以瓦盖其口埋之。

说云∶以传送加夫本命,见妇游年上,得阳神为男,得阴神为女。《产经》云∶少小儿中风,水中身体肿满浴方∶取香以水煮取汁,以渍浴之。

此药主秘补脑,早服之令头不白,好颜色,长生无病。或灸之,寻死或不死,坐药气有轻重,重故有死者,轻故有生者。

又法∶始觉有胎,服原蚕矢一枚,勿令母知之。重衣更寒,一反。

Leave a Reply