No2883嫩模白甜私房青瓷色镂空蕾丝内衣半脱露白嫩翘臀极致诱惑写真91P白甜秀人网

No2883嫩模白甜私房青瓷色镂空蕾丝内衣半脱露白嫩翘臀极致诱惑写真91P白甜秀人网

若胸满咳喘,则为水气。按此系举七情之致狂者言耳,夫致狂亦多端矣。

若大肠受热而突出者,朴硝煎汤洗之。或鸦胆霜、黄丹各一钱,加木香二分,亦可乌梅肉丸,朱砂为衣。

或顿饮冰水而定,或痛饮一醉而宁,终不能逐去病根。一呼一吸为一息,脉应四至,是其常也。

 脾胃不和,胸膈痞闷,气逆生痰,不进饮食,并皆治之。后人用下腹中一应有余积聚食物皆效。

仲景五苓散《伤寒论》云∶太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠。搦,十指频频开合,拳紧握也。

每服二十丸,不拘时,姜汤下。 阳明头痛在额前,连目珠,鼻孔干,不眠。

Leave a Reply